اړیکه

  • لومړی سرک، دويمه حصه، څلورمه ناحيه جلال اباد ښار
    ننګرهار افغانستان
  • info@alfalah.edu.af
  • ٠٠٩٣٧٨٦٨٨٨٨٧٠

Contact With Us

    error: Content is protected !!
    X