پالسيانې او طرزالعملونه

پالسيانې او طرزالعملونه

الفلاح پوهنتون د علمي، اداري او محصلانو چارو اړوند پروګرامونه او برنامې د لوړو زده کړو وزارت اړوندو لوايحو او داخلي تابيد شويو پاليسانو او طرزالعملونو په رڼاکې ترسره کوي. دا مهال په پوهنتون کې لاندې ذکر شوي لوايح، مقررې، پالسیانې او طرزالعملونه تطبیقيږي:

 1. د څېړنو ملاتړ، کتنې او نشر پاليسي
 2. د ظرفيت لوړوونې اړوند برنامو عملياتي لارښود
 3. د ادبي سرقت مخنيوي پاليسي
 4. د علمي نشراتو پاليسي
 5. د کتاب د چاپ طرزالعمل
 6. د علمي څېړنو پاليسي
 7. په تحقيق، تأليف او ژباړه کې اخلاقي پاليسي
 8. اخلاقي پالیسي (عمومي)
 9. د علمي ازادۍ پاليسي
 10. د تنوع پاليسي
 11. د عدالت او انصاف پاليسي
 12. د ازموينو جامع پاليسي
 13. په ازموينو کې د نقل څرنګوالي او مجازاتو طرزالعمل
 14. د شکايتونو ثبتولو، اوريدلو او پلټنې طرزالعمل
 15. د فراغت اسنادو د تایيد پاليسي
 16. د استادانو او اداري کار کوونګو د ګومارنې پاليسي
 17. د استادانو او اداري کار کوونکو د ارزوونې پالیسي
 18. استادانو او کار کوونکو ته د حق الاجرت او حق الزحمت د ورکړې پاليسي
 19. د فيسونو او تخفيف پاليسي
 20. د کرېډټ سستم پاليسي
 21. د نظم او ډسپلين پاليسي
 22. د ۱۲م او ۱۴م ټولګيو فارغانو د جذب طرزالعمل
 23. د ستراتيژيکو اړيکو پاليسي
 24. د منځنۍ او نهايي ازموينو پاليسي
 25. د محصلينو د نوم د اصلاح کولو طرزالعمل
 26. د فراغت اسنادو د توزيع طرزالعمل
 27. د تضمين کيفيت او اعتبار ورکوونې لايحه
 28. د علمي کدر غړيو د جذب لايحه
 29. د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو مقرره

د پورته لوايحو، پاليسانو، مقرراتو او طرزالعملونو تر څنګ اداري واحدات ځينې کارونه د يادو واحداتو د تایيد شويو عملياتې لارښود اسنادو پراساس مخته وړي.

error: Content is protected !!
X